Hz. Fâtıma (r.a.) Resulullahın biricik kızı, seyyidler neslinin şerefli annesi, Peygamberimizin pâk neslini devam ettiren iffet ve fazilet semboldür. Annesi, Resulullahın bir türlü unutamadığı, yeryüzünün en şerefli kadınlarından birisi olan, İslâm’ın ilk davetine tereddütsüz uyma ve iman etme bahtiyarlığına eren Hz. Hatice'dir (r.a.). Hz. Hatice'den doğan altı evlâdın beşincisi olarak, Peygamberlik güneşinin doğmasına yakın bir zamanda bu fani dünyaya gözlerini açtı.

Onun dünyayı tanımaya çalıştığı hayatının ilk yılları, Islâm dâvâsının pek çetin mücadeleler ve sıkıntılar içinde bulunduğu devreye rastladı. Müşrikler bir türlü dâvâsından vazgeçiremedikleri Hz. Peygambere işkence ve eziyet etmeye başlamışlardı. İşte, bu nur topu yavru, böyle çileli günlerinde filizlenmişti. Resulullah, evlatlarının hepsini seviyordu mutlaka, ama Fâtıma'ya ayrı bir ihtimam ve şefkat besliyordu. Onun kendi mübarek neslini devam ettireceğini, seyyidlere ana olacağını hissedip görüyor ve Kıyamete kadar gelecek o mübarek neslin şefkatiyle Fâtıma'yı kucaklayıp bağrına basıyordu.

Hz. Hatice 25 yıllık bir evlilikten sonra bu fâni âleme gözlerini kapadığı sırada, Hicrete üç yıl vardı. Bu yüce kadının ardından da Resulullahın müşriklere karşı en büyük hâmisi olan amcası Ebû Talib'in vefatı, Resulullaha ve mü'minlere öylesine ağır geldi ki, bu yıla "hüzün yılı" adını verdiler. Hz. Hatice'nin vefatıyla biricik Fâtıma annesiz kalmıştı. Resulullah, onun küçük kalbinin mahzun olmaması için elinden geleni yapıyor, ona hem baba, hem de anne şefkati göstererek, acısını unutturmaya çalışıyordu. Resulullah, onu bir gül goncası gibi istikbale hazırlıyor, adeta üzerine titriyordu.

Her evden çıkışında ve dönüşünde onu mutlaka öpüyordu. Fatıma'nın da nebiler sultanı olan babasına karşı muhabbeti ve bağlılığı çok fazlaydı. Onu biraz kederli görse yüzü solar, sevinçli görse yüzünde tebessüm çiçekleri açardı. Ebû Talib'in ölümünden sonra müşrikler tahkir ve hakaretlerini fiiliyata dökmüş, Yüce Nebîye her türlü eza ve işkenceyi yapmaya başlamışlardı.


 

 

 

7/24 Destek +90 535 555 14 13
Bağış Sepetim
0