FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir. (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

FİTRE 2022 NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 40 TL olarak belirlenmiştir.Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir.Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır.Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.”

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI,

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

ZEKÂT NEDİR?

İslamʼın üçüncü şartı zekâttır. Zekâtın özelliği, Allah için toplum yararına yapılan bir ibadet olmasıdır. Zenginlerin malının üzerinde yoksulların hakkı vardır. Allah bize maddi zenginlikler lütfeder ve aynı zamanda onları başkaları ile paylaşmakla mükellef kılar. Zekâtlarımızla muhtaç olanlara kendilerinin belirlediği bir hayat umudu hediye etmekteyiz.

Sosyal eşitsizlikleri aşarak dayanışmayı güçlendirmekteyiz. Zekât malımızı ve kalbimizi temizler. Sadakadan farklı olarak zekâtın verilmesi dini bir vecibedir. Kimin zekât vermekle sorumlu olduğu ve kimlere zekât verileceği ve zekâtın nasıl tespit edilmesi gerektiğı Allah tarafından belirlenmiştir.

ZEKÂT MİKTARI NASIL HESAPLANIR?

Toplum için bağışladığınız zekâtının miktarını mal varlığınızın büyüklüğü belirler. Bu miktarı hesaplarken iki önemli nokta esas alınır: Nisap bu konuda önemlidir. Nisap miktarı 85 gram altın karşılığı mal varlığıdır ve altının günlük değeri esas alınır. İkinci önemli husus; zekâta tâbî olan varlıklarınızdır; para, yatırımlar, altın, gümüş ya da gayrimenkuller. Zekâta tâbî olmanyanların arasında; kendi oturduğunuz eviniz, arabanız, mobilyalarınız ya da ofisiniz bulunur. Borçlarınızı zekât miktarından düşebilirsiniz. Nisap miktarını aşan bir mal varlığını bir kamer yılı boyunca elinizde tuttuğunuz takdirde, malınızın %2,5’ini zekât olarak vermekle mükellef olursunuz.

KİM ZEKÂT VERMEKLE SORUMLUDUR?

Akıl baliğ olmuş, rüştüne ulaşmış her Müslümanın mal varlığı nisap miktarına ulaşınca zekât vermek zorundadır. Bir kameri yıl süresince nisap miktarından fazla mal varlığınız varsa bu mal varlığınızdan yüzde 2,5 zekât olarak ihtiyaç sahiplerine vermek zorundasınız. Yukarıdakiler sizin için geçerliyse yılda bir defa malınızın belirli bir miktarını muhtaçlara bağışlamanız gerekir.

KİMİN ZEKÂT ALMAYA HAKKI VARDIR?

Kimin zekât alabileceği Allah tarafından belirlenmiştir: “Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler,düşkünler, zekât toplayanlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlar, köleler, borçlular, Allah yolunda ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.“

ZEKÂT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekâtı ödeme tarihini kendiniz belirleyebilirsiniz. Zekât hesabında esas olan kameri senedir ki, bu da 354 gündür. Not: Zekâtınızı ödeme gününü daha iyi aklınızda tutabilmeniz adına bir tatil ya da bir doğum günü gibi özel günleri zekâtınızı ödemek için vesile edebilirsiniz. Birçoğumuz özellikle Ramazan ayında zekâtını öder.

Iftar Hadis

"Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz." ... Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur."

Zekat Vermem Gerekiyor mu?

Herhangi bir kişinin 81 gram altın veya bunun değerinde para, gümüş, döviz veya ticari malı var ise bu kişinin zekat vermesi farz olur. Zekatını hesaplarken şu şekilde hesaplama yapması gerekir. Evvela maddi olarak ne kadar parası dövizi ticari malı var ise onların toplam miktarını toplar. Havuz misali hepsinin değeri. Örneğin 200.000 tl değeri var. Ondan sonra bu kişinin varsa borçları geçmişe yönelik bu 200.000 tl den onları düşer. Örneğin 50.000 tl borcu var diyelim. Geriye ne kaldı 150.000 tl. 150.000 tlenin 40’ta biri başka bir ifadeyle %2,5 ğunu zekat olarak vermesi gerekir

7/24 Destek +90 535 555 14 13
Bağış Sepetim
0